STICHTINGEN

HIERONDER KUNT U ALLE STICHTINGEN VINDEN DIE ZICH IN BROUWERSHAVEN HEBBEN GEVESTIGD.

STICHTING BROUWSE DAG


De Brouwse Dag is al sinds het begin een evenement voor jong en oud.
Dit geldt voor zowel de muzikanten die meespelen bij onze Play-in als voor de markt en activiteiten die rondom de Play-in te bezoeken zijn.

Bezoek ons

GROTE OF SINT NICOLAASKERK


De Stichting Grote of Sint Nicolaaskerk beoogt met de openstelling van het gebouw voor culturele evenementen en vieringsbijeenkomsten en de bijna dagelijkse openstelling voor bezichtiging van het gebouw de leefbaarheid in kern en regio (toerisme: bezienswaardigheid en slechtweervoorziening) te behouden en – indien mogelijk – een impuls te geven.

Bezoek ons

CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERK BROUWERSHAVEN


Ons kerkgebouw is prachtig gelegen aan de Haven Noordzijde, in het centrum van Brouwershaven. Wij willen een kerk zijn waarin de blijde boodschap van onze Redder Jezus Christus centraal staat. Door onze gezamenlijke verbondenheid met Hem voelen we ons ook onderling sterk verbonden. En we willen graag anderen ook laten delen in de redding die Christus biedt. Wekelijks is er op zondag om 9.00 u een kerkdienst. Van harte welkom!

Bezoek ons

PROTESTANTSE KERK NEDERLAND PKN BROUWERSHAVEN E.O.


U, jij bent van harte welkom met ons mee te vieren! Elke zondag om 10.00 uur is er een eredienst. Het rooster is te vinden op onze site. In de erediensten lezen we doorgaans uit de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 en we zingen uit het nieuwste liedboek (2013). Voor gasten liggen exemplaren in de hal.

Bezoek ons

OPENBARE BASISSCHOOL DE SCHOENER


De Schoener is een openbare school waar alle leerlingen welkom zijn. Een uitgelezen kans om van en over elkaar te leren. De werkwijze op de Schoener creëert optimale kansen voor individuele kinderen om veel te leren op cognitief en sociaal-emotioneel gebied.

Bezoek ons

STADSRAAD BROUWERSHAVEN


De Stadsraad Brouwershaven is een inwonersklankbordgroep, ondergebracht in een stichting, die samen met de gemeente Schouwen-Duiveland en belanghebbenden, waaronder: ondernemers, scholen, stichtingen, kerken, zorgaanbieders, verenigingen en overige (semi)overheid, door middel van directe overlegstructuren, de leefbaarheid en de sociaal maatschappelijke en economische ontwikkeling van Brouwershaven naar de toekomst toe verder wil bevorderen en ontwikkelen.

Bezoek ons

BRANDWEER BROUWERSHAVEN


Brand, het vrijkomen van gevaarlijke stoffen, een overstroming of uitval van elektriciteit: het kan zomaar gebeuren! Ben jij hier op voorbereid? Weet jij wat je zelf kunt doen als er iets mis gaat en hoe je snel geïnformeerd bent?

Bezoek ons