STICHTING CULTUUR EN ERFGOED BROUWERSHAVEN

HIER VINDT U ALLE INFORMATIE MET BETREKKING TOT ONZE STICHTING CULTUUR EN ERFGOED BROUWERSHAVEN, ONZE DOELSTELLINGEN EN ONS BELEIDSPLAN IN PDF FORMAAT.

INLEIDING

STICHTING CULTUUR EN ERFGOED BROUWERSHAVEN

Op 15 maart 2018 is de stadsvisie Ik hou van Brouw! Mooiste stad aan de Grevelingen door de gemeenteraad vastgesteld. De stadsvisie is opgesteld door de Stadsraad in samenspraak met betrokken inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De stadsvisie is bedoeld om de kwaliteit, sociale samenhang, leefbaarheid en beleving van Brouwershaven nieuwe impulsen te geven.

De stadsvisie biedt een integrale aanpak met verschillende programmalijnen om de ruimtelijke kwaliteit van de stad te versterken, het voorzieningenniveau te verduurzamen, de woningvoorraad te verruimen op inbreidingslocaties, bedrijventerreinen te herstructureren en de aantrekkelijkheid van Brouw als recreatieve en toeristische bestemming te vergroten,

Eén van de programmalijnen van de stadsvisie is: de aantrekkelijkheid van Brouwershaven als toeristisch-recreatieve bestemming te vergroten en daartoe te komen tot een samenhangend aanbod van culturele evenementen en erfgoed presentaties. Om deze programmalijn uit te kunnen voeren is de Stichting Cultuur & Erfgoed Brouwershaven op 5 april 2018 opgericht.

Financiën


Per project worden subsidies gevraagd bij diverse fondsen en organisaties, verder worden projecten gesponsord door bedrijven. Voor de jaarlijkse kosten ( o.a. bankkosten, verzekeringen) heeft de Stichting Cultuur en Erfgoed Brouwershaven een subsidie ontvangen van de Stadsraad Brouwershaven van € 2.500 voor de periode van 5 jaar. Het bestuur werkt geheel op vrijwillige basis. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden. De Stichting beheert geen vermogen.

Financiën 2020Financiën 2021Financiën 2022Financiën 2023

DOELSTELLING


Stichting Cultuur en Erfgoed Brouwershaven
a) de (cultuur)historie van Brouwershaven te bewaren en beleefbaar te maken voor een breed publiek;
b) de culturele levendigheid van Brouwershaven te vergroten, zowel voor de eigen inwoners als voor bezoekers.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a) vaste- en semi permanente erfgoed presentaties op geschikte en aansprekende locatie, zowel binnen als buiten.
b) theater- en muziekvoorstellingen op binnen- en buitenpodia;
c) tentoonstellingen beeldende kunst en kunst in de openbare ruimte.
d) andere activiteiten in de breedste zin des woords.

Projecten in uitvoering:


De Nicolaas vertelt

2024

Gerealiseerde Projecten:


't Water komt

2023

Opgevist & Opgedist

2022

Kunstwerk “Soundwave B24M” informatie

2020

Kunstwerk “Soundwave B24M”

2020

Manifestatie “Rotjeknor en Brouwse Bruis”

2019

Documentaire “De tien van Renesse”

2019

“De Slinger van Foucault” is terug in de Grote of Sint Nicolaaskerk

2020

Manifestatie “Dichter bij Cats”

2018

ANBI STATUS


De Stichting Cultuur en Erfgoed Brouwershaven heeft per 5 april 2018 de culturele ANBI status verworven. De culturele ANBI status stelt donateurs in staat gebruik te maken van een extra giftenaftrek in de belastingaangifte. voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester via het contactformulier op deze website.

BESTUUR


Voorzitter: Henk Zielman
Secretaris: Marco van Vulpen
Penningmeester: Debby Hanse
Algemeen bestuurslid: Huib Tieleman
Algemeen bestuurslid: Carien Parthesius

Bekijk het beleidsplan

CONTACT GEGEVENS

Stichting Cultuur en Erfgoed Brouwershaven

Spuiweg 4
4318AP Brouwershaven
KvK: 71409793

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) 8587.04.249
Beloningsbeleid: Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.

Mail ons