STICHTING STADSRAAD BROUWERSHAVEN

HIER VINDT U ALLE INFORMATIE MET BETREKKING TOT ONZE STADSRAAD BROUWERSHAVEN, ONZE DOELSTELLING, VISIE EN KUNT U SUBSIDIE AANVRAGEN

STADSVISIE

Brouwershaven

Op donderdag 6 Juli 2017 heeft de stadsraad de Stadsvisie Brouwershaven officieel mogen overhandigen aan wethouder Jacqueline van Burg. De stadsvisie heeft tot doel Brouwershaven nieuw leven in te blazen, de kwaliteit, sociale samenhang en leefbaarheid van onze Stad aan de Grevelingen (blijvend) te garanderen. Ook willen wij bezoekers van Brouwershaven meer kwaliteit kunnen bieden, nu en in de toekomst, onder meer door het voorzieningenniveau aan de noordkant van Schouwen-Duiveland veilig te stellen en te versterken. Tot slot willen wij meer aandacht en waardering voor het landschap om ons heen, wat daar in het verleden is geweest en wat het is geworden.

Burgerparticipatie stond bij het opstellen van deze visie voorop. Maar ook op ambtelijk en bestuurlijk niveau hebben wij gehoor gevonden. In november 2016 is het traject formeel gestart en in juni 2017 was de stadsvisie klaar. Hoewel het proces niet altijd zonder slag of stoot is verlopen, zijn wij meer dan trots op het uiteindelijke resultaat. U kunt de stadsvisie en het werkboek hier downloaden

bekijk onze stadsvisieBekijk de Oude Haven- en Marktvisie