STICHTING STADSRAAD BROUWERSHAVEN

HIER VINDT U ALLE INFORMATIE MET BETREKKING TOT ONZE STADSRAAD BROUWERSHAVEN, ONZE DOELSTELLING, VISIE EN KUNT U SUBSIDIE AANVRAGEN

DOELSTELLING

STADSRAAD BROUWERSHAVEN

De Stadsraad Brouwershaven is een inwonersklankbordgroep, ondergebracht in een stichting, die samen met de gemeente Schouwen-Duiveland en belanghebbenden, waaronder: ondernemers, scholen, stichtingen, kerken, zorgaanbieders, verenigingen en overige (semi)overheid, door middel van directe overlegstructuren, de leefbaarheid en de sociaal maatschappelijke en economische ontwikkeling van Brouwershaven naar de toekomst toe verder wil bevorderen en ontwikkelen.

Stadsraad en Ondernemersvereniging Brouwershaven

Stadsraad en Ondernemersvereniging werken continu aan de goede verstandhouding tussen de verschillende partijen;
Stadsraad en Ondernemersvereniging behartigen samen, als schakel tussen de verschillende partijen, de belangen van Brouwershaven en de inwoners en omwonenden van Brouwershaven;
In overleg met inwoners en omwonenden, de gemeente en verschillende betrokken partijen wordt door de stadsraad samen met de Ondernemersvereniging continu gewerkt aan de leefbaarheid en de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van Brouwershaven.

BESTUUR

STADSRAAD BROUWERSHAVEN

De Stadsraad heeft een bestuur van maximaal negen leden. Die bestuursleden kiezen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het huidig bestuur wordt gevormd door de volgende personen:

Nick van Vulpen Voorzitter
Carry Roozemond Vice-voorzitter
Wim Doeswijk Secretaris
Jeffrey van Beveren Penningmeester
Tom van der Stelt Algemeen lid
Simon van den Hamer Algemeen lid
Mischa Quist Algemeen lid

Teruggetreden leden Stadsraad
Tom Stuij 2018 – 2024
Anneke de Oude 2019 – 2023
Sonja van Tooren 2019-2023
Carien Parthesius 2022-2023
Henk Zielman 2015 – 2022
Peter van der Meide 2015 – 2022
Hanno Canters 2010 – 2022
Corina Jansen – Verkerk 1999 – 2020
Marcel Flikweert 2018 – 2020

Van links naar rechts boven: Carien Parthesius, Wim Doeswijk, Anneke de Oude, Tom Stuij, Nick van Vulpen
Zittend: Tom van der Stelt, Sonja van Tooren, Jeffrey van Beveren

foto met dank aan Hans van Dijke

OOK GEÏNTERESSEERD?

IN DE STADSRAAD

Wil jij ook een steentje bijdragen aan de leefbaarheid van Brouwershaven, heb je visie op de toekomstige ontwikkeling van Brouwershaven en vind je het leuk en belangrijk om die om te zetten in concrete plannen ter ontwikkelen van de leefbaarheid van Brouwershaven, dan is de Stadsraad iets voor jou!

Om een indruk te krijgen van de werkzaamheden van de Stadsraad kun je jezelf aanmelden en een vergadering van de Stadsraad bezoeken. Heb je belangstelling, stuur dan een e-mail naar secretaris@brouwershaven.nu

Statuten & Documenten

Download & bekijk vorige statuten en gemeentelijke documenten

Download Statuten 1998
Download Statuten 2022
Convenant 2021