Loading...
Stadsraad2019-01-02T20:04:43+00:00

Doelstelling Stadsraad Brouwershaven

De Stadsraad Brouwershaven is een inwonersklankbordgroep, ondergebracht in een stichting, die samen met de gemeente Schouwen-Duiveland en belanghebbenden, waaronder: ondernemers, scholen, stichtingen, kerken, zorgaanbieders, verenigingen en overige (semi)overheid, door middel van directe overlegstructuren, de leefbaarheid en de sociaal maatschappelijke en economische ontwikkeling van Brouwershaven naar de toekomst toe verder wil bevorderen en ontwikkelen.

Doelstelling Ondernemersvereniging Brouwershaven

De ondernemersvereniging Brouwershaven stelt zich ten doel het bedrijfsleven in Brouwershaven te verenigen en te stimuleren om Brouwershaven verder economisch te versterken en door te ontwikkelen naar de toekomst toe. Tevens hecht de ondernemersvereniging aan het belang van leefbaarheid en de ontwikkeling van een sterk sociaal-maatschappelijk en actief Brouwershaven.

Subdoelstellingen Stadsraad en Ondernemersvereniging Brouwershaven

  • Stadsraad en Ondernemersvereniging werken continue aan de goede verstandhouding tussen de verschillende partijen;
  • Stadsraad en Ondernemersvereniging behartigen samen, als schakel tussen de verschillende partijen, de belangen van Brouwershaven en de inwoners en omwonenden van Brouwershaven;
  • In overleg met inwoners en omwonenden, de gemeente en verschillende betrokken partijen wordt door de stadsraad samen met de Ondernemersvereniging continue gewerkt aan de leefbaarheid en de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van Brouwershaven.

Bestuur

De Stadsraad heeft een bestuur dat wordt gevormd uit minimaal zeven en maximaal negen leden. Die bestuursleden kiezen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het huidig bestuur wordt gevormd door de volgende personen:

Hanno Canters   Voorzitter
Henk Zielman   Vice-voorzitter
Peter van der Meide  Secretaris
Corina Jansen   Penningmeester
Tom Stuij   Algemeen lid
Marcel Flikweert  Algemeen lid
Sonja van Tooren    Aspirant lid

Ook geïnteresseerd in de Stadsraad?
Wil jij ook een steentje bijdragen aan de leefbaarheid van Brouwershaven, heb je visie op de toekomstige ontwikkeling van Brouwershaven en vind je het leuk en belangrijk om die om te zetten in concrete plannen ter ontwikkelen van de leefbaarheid van Brouwershaven, dan is de Stadsraad iets voor jou!

Om een indruk te krijgen van de werkzaamheden van de Stadsraad kun je jezelf aanmelden en een vergadering van de Stadsraad bezoeken. Heb je belangstelling, stuur dan een e-mail naar stadsraad@brouwershaven.nu

Stadsvisie

Op donderdag 6 Juli 2017 heeft de stadsraad de Stadsvisie Brouwershaven officieel mogen overhandigen aan wethouder Jacqueline van Burg. De stadsvisie heeft tot doel Brouwershaven nieuw leven in te blazen, de kwaliteit, sociale samenhang en leefbaarheid van onze Stad aan de Grevelingen (blijvend) te garanderen. Ook willen wij bezoekers van Brouwershaven meer kwaliteit kunnen bieden, nu en in de toekomst, onder meer door het voorzieningenniveau aan de noordkant van Schouwen-Duiveland veilig te stellen en te versterken. Tot slot willen wij meer aandacht en waardering voor het landschap om ons heen, wat daar in het verleden is geweest en wat het is geworden.

Burgerparticipatie stond bij het opstellen van deze visie voorop. Maar ook op ambtelijk en bestuurlijk niveau hebben wij gehoor gevonden. In november 2016 is het traject formeel gestart en in juni 2017 was de stadsvisie klaar. Hoewel het proces niet altijd zonder slag of stoot is verlopen, zijn wij meer dan trots op het uiteindelijke resultaat. U kunt de stadsvisie en het werkboek hier downloaden

Ik hou van Brouw, mooiste stad aan de Grevelingen!

Bekijk onze stadsvisie

Subsidie aanvraag

Ieder jaar heeft de Stadsraad Brouwershaven een bescheiden leefbaarheidsbudget te verdelen om de leefbaarheid van de stad te vergroten. Om in aanmerking te komen voor –een deel van- dit budget, gelden een aantal uitgangspunten:

  • De aanvragen gelden alleen voor particuliere initiatieven of voor organisaties zonder winstoogmerk die op basis van vrijwilligheid hun activiteiten uitvoeren;
  • Iedere aanvraag dient bij te dragen aan het vergroten van de leefbaarheid van Brouwershaven. Denk aan het organiseren van activiteiten voor de stadsbewoners of het opknappen/aanschaffen van iets waar de stad mooier, prettiger en gezelliger door wordt;
  • Leefbaarheid is iets voor alle Brouwenaren, maar het is moeilijk om voor specifieke groepen een aanvraag in te dienen: ouderen, jeugdigen en zieken. Als Stadsraad zullen wij in de toekenning goed kijken naar een evenwichtige verdeling hiervan;
  • Uw aanvraag maakt een grotere kans gehonoreerd te worden als deze vóór 1 maart 2019 ingediend is bij de Stadsraad, door middel van het volledig invullen en insturen van het e-formulier ‘aanvraag subsidie 2019′. Dit formulier dient u, wanneer mogelijk te vergezellen van een (deel) begroting voor 2019.
  • Subsidie gelden dienen algemeen nut en zijn daarin gefinancierde activiteiten dienen voor iedereen toegankelijk te zijn.

Na afloop van uw evenement of het subsidiejaar kan onze penningmeester u verzoeken uw jaarverslag te overleggen, waarin zichtbaar moet zijn waar de subsidie aan is gespendeerd. Subsidiegeld dat niet is uitgegeven, dient te worden terugbetaald aan de Stadsraad.

Download ons subsidie formulier

Contact openemen?

Neem dan via het onderstaand formulier contact op met Stadsraad Brouwershaven.

X