Doelstelling Stadsraad Brouwershaven

De Stadsraad Brouwershaven is een inwonersklankbordgroep, ondergebracht in een stichting, die samen met de gemeente Schouwen-Duiveland en belanghebbenden, waaronder: ondernemers, scholen, stichtingen, kerken, zorgaanbieders, verenigingen en overige (semi)overheid, door middel van directe overlegstructuren, de leefbaarheid en de sociaal maatschappelijke en economische ontwikkeling van Brouwershaven naar de toekomst toe verder wil bevorderen en ontwikkelen.

Stadsraad en Ondernemersvereniging Brouwershaven

  • Stadsraad en Ondernemersvereniging werken continue aan de goede verstandhouding tussen de verschillende partijen;
  • Stadsraad en Ondernemersvereniging behartigen samen, als schakel tussen de verschillende partijen, de belangen van Brouwershaven en de inwoners en omwonenden van Brouwershaven;
  • In overleg met inwoners en omwonenden, de gemeente en verschillende betrokken partijen wordt door de stadsraad samen met de Ondernemersvereniging continue gewerkt aan de leefbaarheid en de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van Brouwershaven.

v.l.n.r. boven: Tom Stuij, Anneke de Oude, Nick van Vulpen, Sonja van Tooren, Henk Zielman
v.l.n.r. onder: Hanno Canters, Peter van der Meide.

Bestuur

De Stadsraad heeft een bestuur dat wordt gevormd uit minimaal zeven en maximaal negen leden. Die bestuursleden kiezen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het huidig bestuur wordt gevormd door de volgende personen:

Hanno Canters   Voorzitter
Henk Zielman   Vice-voorzitter
Peter van der Meide  Secretaris
Anneke de Oude   Penningmeester
Nick van Vulpen   Algemeen lid
Tom Stuij   Algemeen lid
Sonja van Tooren    Algemeen lid

Teruggetreden leden Stadsraad
Corina Jansen – Verkerk 1999 – 2020
Marcel Flikweert 2018 – 2020

Ook geïnteresseerd in de Stadsraad?

Wil jij ook een steentje bijdragen aan de leefbaarheid van Brouwershaven, heb je visie op de toekomstige ontwikkeling van Brouwershaven en vind je het leuk en belangrijk om die om te zetten in concrete plannen ter ontwikkelen van de leefbaarheid van Brouwershaven, dan is de Stadsraad iets voor jou!

Om een indruk te krijgen van de werkzaamheden van de Stadsraad kun je jezelf aanmelden en een vergadering van de Stadsraad bezoeken. Heb je belangstelling, stuur dan een e-mail naar stadsraad@brouwershaven.nu