OPROEP VOOR TENTOONSTELLING

SCHOUWEN-DUIVELAND BEVRIJD!

Vijf musea en het gemeentelijk archief op Schouwen-Duiveland werken samen om de bevrijding van het eiland in beeld te brengen. Afgelopen jaar is er reeds begonnen met de tentoonstelling “het laatste oorlogsjaar” met oa. 5 panelen in de musea rondom een persoonlijk verhaal.
Dat wordt dit jaar vervolgd met een tentoonstelling rondom 5 thema’s en omvat de periode 1945 – 1949. De thema’s zijn: de bevrijding ; de terugkeer ; de berechting ; het herstel en uiteindelijk feest.

Er is een brochure in voorbereiding met uitvoerige toelichting op de 5 thema’s, natuurlijk komen er flyers en vlaggen en zal de informatie via de pers en social media naar buiten gebracht worden.

Ook gaan de musea met een passe partout werken, zodat bezoekers daarmee gestimuleerd worden om een rondje musea te maken.
De vijf musea zijn: Museum de Burghse Schoole, Museumhaven in Zierikzee, Brusea , Brouws Museum en Museumboerderij Goemanszorg.

Oproep:
Hierbij doen de musea een oproep om foto’s, film, eventueel documenten maar ook kleding uit die tijd in bruikleen te geven voor de tentoonstelling. Daarnaast is vooral de vraag of er inwoners van Schouwen-Duiveland zijn die de oorlog en vooral de bevrijding en alles daaromheen nog goed kunnen herinneren en er ook over willen vertellen: Verhalen dus.

Wij zijn van plan om deze geschiedenis van Schouwen-Duiveland na 75 jaar nog een keer alle aandacht te geven. Uiteraard is er al veel belangstelling geweest voor De Slag om de Schelde en terecht. Maar Schouwen-Duiveland bleef als het enige gebied van Zeeland bezet tot 7 mei 1945. Vandaar dat we dat feit met de genoemde thema’s in dit bevrijdings-herdenkingsjaar naar voren willen brengen.

Graag vragen wij de inwoners van het eiland hieraan mee te werken: met verhalen, met kleding, met foto’s en film.

U kunt contact opnemen met een van de 5 musea, maar mocht dat niet lukken, dan is het centrale adres:
Ria Geluk
tel. 06-28513978
riageluk.sd@gmail.com