ONDERNEMERSVERENIGING BROUWERSHAVEN

HIER VINDT U ALLE INFORMATIE MET BETREKKING TOT ONZE ONDERNEMERSVERENINGING BROUWERSHAVEN, ONZE DOELSTELLING, BESTUURSLEDEN EN ACTIVITEITEN.

DOELSTELLING

ONDERNEMERSVERENIGING BROUWERSHAVEN

De Vereniging heeft tot doel het behartigen van de materiële en immateriële belangen van de zelfstandige ondernemers en ondernemingen in het middelgroot en klein bedrijf. De vereniging is actief in de kern Brouwershaven van de gemeente Schouwen-Duiveland.

De ondernemersvereniging Brouwershaven (OVB) is vertegenwoordigd in de Stadsraad van Brouwershaven. Daarnaast is de OVB nauw betrokken bij het uitvoeringsprogramma van de Stadsvisie.

BESTUUR

ONDERNEMERSVERENIGING BROUWERSHAVEN

Voorzitter Ronny de Koeijer
Penningmeester Eva van der Have
Algemeen bestuurslid Jos van Ast
Algemeen bestuurslid Isla MacKay

De OVB heeft ruim 40 leden en één erelid: de heer L.J. van Beveren.

ACTIVITEITEN

ONDERNEMERSVERENIGING BROUWERSHAVEN

De vereniging hecht groot belang aan het bevorderen en in stand houden van de leefbaarheid in Brouwershaven en ondersteunt en faciliteert activiteiten en evenementen, voor zowel inwoners, als bezoekers. Voor de leden organiseert de OVB netwerkborrels en ledenvergaderingen gecombineerd met gezamenlijke maaltijden en bedrijfsbezoeken of excursies.

De website www.brouwershaven.nu is een gezamenlijk initiatief van de ondernemersvereniging Brouwershaven en de stichting Stadsraad Brouwershaven. Leden van de OVB kunnen zich op de website presenteren met foto en tekst, niet-leden worden genoemd in de overzichtsgids.

Informatie die van belang is voor Brouwse ondernemers wordt verzameld en gedeeld door middel van een digitale nieuwsbrief.