Heeft u wateroverlast of overlast door hitte?


Het klimaat verandert. Dat merken we ook op ons eiland. De zomers zijn heter en langere periodes van droogte worden afgewisseld met korte periodes van veel regen. Tussen 2023 en 2028 gaat de gemeente onderhoudswerkzaamheden aan het riool uitvoeren. Ze doen dit op veel plekken op het hele eiland. Ze willen dit moment ook gebruiken om te kijken of ze op bepaalde plekken nog meer en/of andere maatregelen kunnen nemen. Juist omdat op die plekken al overlast ervaren wordt van het veranderende klimaat. Natuurlijk onderzoekt de gemeente of het rioolstelsel en de afvoer van het water nog goed werkt. Maar uw ervaringen zijn ook belangrijk. Hiermee helpt u de gemeente om een nog beter beeld te krijgen van de situatie ter plaatse. Zo kan de gemeente nog beter bepalen waar of en waar op het eiland extra maatregelen nodig zijn.

Vult u daarom de vragenlijst in, dit duurt ongeveer 10 minuutjes?