De Nicolaas vertelt!

Historie van Brouw in Iconisch Gebouw

INLEIDING


In 2018 is Stichting Cultuur & Erfgoed Brouwershaven (SCEB) van start gegaan, met als doel meer (cultureel) leven in de brouwerij te krijgen, bij te dragen aan gemeenschapszin en om meer bezoekers naar ‘het mooiste stadje aan de Grevelingen’ te trekken. SCEB is opgericht vanuit de Stadsvisie Brouwershaven, die door inwoners zelf is ontwikkeld om Brouwershaven te revitaliseren, zowel in maatschappelijk, economisch, ruimtelijk als cultureel opzicht.

SCEB organiseert publieksactiviteiten gericht op culturele ontmoeting. Hierbij wordt samengewerkt met andere organisaties op Brouw en het eiland. SCEB wordt gedragen door enthousiaste vrijwilligers.

SCEB kiest ervoor om de volgende hoofdthema’s in de spotlight te zetten:
• De Gouden Eeuw van Brouw (eerste bloeiperiode 16/17e eeuw).
• Brouwershaven als voorhaven van Rotterdam (tweede bloeiperiode 19e eeuw).
• De Garnalenvangst (door de eeuwen heen).
• De Watersnoodramp van 1953.

Aan grote manifestaties hebben we georganiseerd:
• Dichter bij Cats (2018).
• Rotjeknor en Brouwse Bruis (2019).
• Opgevist en Opgedist; het verhaal van de Brouwse garnaal (2022).
• ’t Waeter komt! Brouwershaven in de Ramp van ’53 (2023).

In 2020 en 2021 is vanwege de coronapandemie pas op de plaats gemaakt. Wel is het kunstwerk Soundwave B-24M opgericht ter nagedachtenis aan negen Amerikaanse vliegeniers die in de tweede wereldoorlog zijn neergestort bij Brouwershaven.

In 2024 zal de manifestatie in het teken staan van “ De Nicolaas vertelt! Historie van Brouw in een Iconisch gebouw”; een manifestatie waarbij we de vruchten willen plukken van 5 jaar heerlijk (samen)werken en in het perspectief plaatsen van de aanstaande herbestemming van De Nicolaas. De Nicolaas in de Spotlights, waarbij onderdelen van de vorige manifestaties uitgelicht zullen worden.

De manifestatie De Nicolaas vertelt! start op 28 juni en eindigt op 14 september (open monumentendag). De manifestatie De Nicolaas vertelt! bestaat uit een grote tentoonstelling in De Nicolaas, concerten, lezingen en buitenactiviteiten in de vorm van erfgoedwandelingen en rondvaarten met het historische vissersschip de ARM 17, een Zeeuwse hoogaars.

Bekijk het programmaplan

Activiteiten manifestatie De Nicolaas vertelt!


Opening van de manifestatie (voor genodigden)

Wanneer: 29-6-2024
Waar: Grote of Sint Nicolaas kerk

Expositie De Nicolaas vertelt!

Wanneer: doorlopend van 29-6 t/m 14-9
Waar: Grote of Sint Nicolaas kerk

Presentaties over de visserij in Brouwershaven, de Watersnoodramp, en Jacob Cats.

Wanneer: iedere maandag vanaf 8-7 t/m 12/9
Waar: Grote of Sint Nicolaas kerk

Rondleiding door door de Grote of Sint Nicolaas kerk
Concerten
Overige activiteiten in de Grote of Sint Nicolaas kerk

Kinderhoek, Filmpresentaties, Handwerkgroep Brouwershaven

Rondwandeling door Brouwershaven onder begeleiding van een gids

Wanneer: Iedere zaterdag van 6-7 t/m 7-9 (m.u.v. zaterdag 13-7: de wandeling vindt dat weekend plaats op zondag 14-7)

Rondvaarten ARM 17

Wanneer: Iedere zaterdag en maandag vanaf 13-7 t/m 5-8 (m.u.v. Zaterdag 3-8)

Slotevent Het BrouwersHavenConcert

Waar: Grote of Sint Nicolaas kerk, op de Markt, en aan de Oude Haven
Wanneer: 14-9

Publiciteit


De manifestatie De Nicolaas vertelt! zal breed onder de aandacht van de eilandelijke en Zeeuwse bevolking worden gebracht en van de toeristen. Daartoe zullen we vanuit de centrale organisatie (Stichting Cultuur & Erfgoed Brouwershaven) een publiciteitscampagne opzetten. De campagne voorziet ook in het vervaardigen van publiciteitsmiddelen die door de deelnemende organisaties naar eigen inzicht voor aanvullende promotie van hun eigen activiteit kunnen worden ingezet.

De volgende publiciteitsinstrumenten worden ingezet:
• Persbericht/free publicity gericht op Wereldregio, de PZC, Omroep Zeeland, Lokale Omroep Schouwen-Duiveland en Lokale Omroep Punt West Ouddorp.
• Vermelding in de eilandelijke en provinciale uitagenda’s en websites.
• Social media.
• Affiches De Nicolaas vertelt!, te verspreiden op publieksplekken op Schouwen-Duiveland.
• Idem Driehoeksborden.
• Programmaflyer; oplage 2000, verspreiden via bibliotheek, middenstand Brouwershaven en vakantieparken op het eiland.
• Banieren De Nicolaas vertelt! : bij de Grote of Sint Nicolaaskerk, ligplaats hoogaars ARM 17, vlaggenmast Markt en Havenkantoor, horeca.

Organisatie


De manifestatie De Nicolaas vertelt ! bestaat uit verschillende programmaonderdelen die door verschillende organisaties worden georganiseerd. SCEB is de coördinerende organisatie. Met de betrokkenheid van verschillende organisaties moet de manifestatie een Brouwershaven-breed initiatief worden voor en door de Brouwse samenleving. De respectievelijke projecten worden zodanig opgezet dat veel Brouwenaren bij de organisatie betrokken zijn. Op deze wijze willen we bewerkstelligen dat de manifestatie bijdraagt aan de gemeenschapszin en maximale betrokkenheid van de inwoners.

Project organisatie
Tentoonstelling De Nicolaas vertelt

Inclusief rondleidingen

SCEB

Beheersstichting De Nicolaas

Vrijwilligersgroep

Bureau Kinkorn

Ontbijtsessie inwoners Brouwershaven SCEB

Beheersstichting De Nicolaas Ondernemersvereniging Brouwershaven

Optreden Apollo Brassband Apollo
Erfgoedwandeling Vrijwilligersgroep

Horeca ondernemers

Orgelconcerten Beheerstichting De Nicolaas
Lezingen en presentaties SCEB

Beheersstichting De Nicolaas

Speurtocht Vrijwilligersgroep
Brouwers-Havenconcert CAS-D

Deze organisaties zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun project. Daarnaast is
SCEB verantwoordelijk voor de overkoepelende organisatie:
• Zorgdragen voor noodzakelijke afstemming met alle deelnemende organisaties.
• Zorgdragen voor benodigde fondswerving.
• Uitvoering van de collectie promotiecampagne en publiciteitsmiddelen.
• Financiële administratie en verantwoording.

Vanaf januari jl. heeft SCEB het initiatief genomen om een maandelijks afstemmingsoverleg te organiseren met alle betrokken organisaties in een (Coördinatieteam).
Speciaal voor het onderdeel publiciteit wordt een beroep gedaan op een marketingcommunicatie professional, bij voorkeur lokaal. Ook de tentoonstelling zal van een professionele vormgeving worden voorzien (Kinkorn).