Lezing over niet aangeboren hersenletsel door de Stichting NAH Samen Verder

Nieuwsberichten


Niet aangeboren hersenletsel (NAH) is schade aan de hersenen die na de geboorte is ontstaan. Dit kan bijvoorbeeld komen door een ongeluk, een hersenaandoening of een hartstilstand. Wanneer u hersenletsel oploopt dan verandert uw leven ingrijpend. Niet alleen van degene die het overkomt, maar ook van de mensen die bij u horen, die van u houden of voor u zorgen. U en uw naasten kunnen bij ons terecht voor vragen, advies of een luisterend oor.

Ook gasten zijn deze middag van harte welkom.

Waar:
Tonnenmagazijn Brouwershaven, Haven Noordzijde 38.
Aanvang: 14.00 uur, zaal open om 13.30 uur.

Vrouwen van Nu Afdeling Brouwershaven

vvnbrouw@gmail.com
www.vrouwenvannu.nl/brouwershaven

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot
N. P. Krijger (secretaris)
Tel. 0648676181
Manhuisstraat 16B
4301 BK Zierikzee.


Lezing door de wijkagent van de politie over misbruik van ouderen

Nieuwsberichten


Op woensdagmiddag 20 september 2023 starten de Vrouwen van Nu afdeling Brouwershaven het nieuwe seizoen met een lezing door de wijkagent van de politie (Schouwen-Duiveland/West), Douwe de Vries, waarbij voorlichting wordt gegeven over het voorkomen van misbruik van ouderen.

Ook gasten zijn deze middag van harte welkom. Zij betalen € 5,00 entree.

Waar:
Tonnenmagazijn, Haven Noordzijde 38 in Brouwershaven
Aanvang 14.00 uur, zaal open om 13.30 uur.

Vrouwen van Nu Afdeling Brouwershaven

vvnbrouw@gmail.com
www.vrouwenvannu.nl/brouwershaven

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot
N. P. Krijger (secretaris)
Tel. 0648676181
Manhuisstraat 16B
4301 BK Zierikzee.


Lezing: een humanistische uitvaart is er voor iedereen

Nieuwsberichten


Lezing voor Vrouwen van Nu afd. Bouwershaven op woensdagmiddag 19 april 2023: “Een humanistische uitvaart is er voor iedereen”

Je hoeft geen lid te zijn van het Humanistisch Verbond om gebruik te maken van een spreker bij uitvaarten van de Humanistische Uitvaartbegeleiding. Jan Kroesen is zo’n spreker. Hij zal in deze lezing uit zijn ervaring putten en laten zien hoe hij met dit prachtige (vrijwilligers)werk samen met familie en uitvaartondernemer zorgt voor een passend, gedenkwaardig en persoonlijk afscheid.

Informatie: www.humanistischeuitvaart.nl
Na de pauze stoelyoga door Nadine v.d. Hulle

Ook gasten zijn deze middag van harte welkom. Zij betalen € 5,00 entree.
Opgeven is i.v.m. de organisatie gewenst. Graag uiterlijk vóór zondag 16 april 2023. Opgeven kan bij: tel.nr. 0614648158 of via het emailadres: vvnbrouw@gmail.com.

Waar:
Tonnenmagazijn, Haven Noordzijde 38 in Brouwershaven
Aanvang 14.00 uur, zaal open om 13.30 uur.

Vrouwen van Nu Afdeling Brouwershaven

vvnbrouw@gmail.com
www.vrouwenvannu.nl/brouwershaven

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot
N. P. Krijger (secretaris)
Tel. 0648676181
Manhuisstraat 16B
4301 BK Zierikzee.


Heeft u wateroverlast of overlast door hitte?

Nieuwsberichten


Het klimaat verandert. Dat merken we ook op ons eiland. De zomers zijn heter en langere periodes van droogte worden afgewisseld met korte periodes van veel regen. Tussen 2023 en 2028 gaat de gemeente onderhoudswerkzaamheden aan het riool uitvoeren. Ze doen dit op veel plekken op het hele eiland. Ze willen dit moment ook gebruiken om te kijken of ze op bepaalde plekken nog meer en/of andere maatregelen kunnen nemen. Juist omdat op die plekken al overlast ervaren wordt van het veranderende klimaat. Natuurlijk onderzoekt de gemeente of het rioolstelsel en de afvoer van het water nog goed werkt. Maar uw ervaringen zijn ook belangrijk. Hiermee helpt u de gemeente om een nog beter beeld te krijgen van de situatie ter plaatse. Zo kan de gemeente nog beter bepalen waar of en waar op het eiland extra maatregelen nodig zijn.

Vult u daarom de vragenlijst in, dit duurt ongeveer 10 minuutjes?


Zee van licht

Nieuwsberichten

Komt u ook een lichtje aansteken?

Misschien herinnert u zich het of heeft u erover gehoord: de bijeenkomst in 2019 waarin we lichtjes ontstaken voor overleden dierbaren.

Afgelopen jaren konden we niet samenkomen vanwege de corona-beperkingen, maar heeft u – als u dat wilde – thuis een lichtje aangestoken.
Zo ontstond door heel Brouwershaven een Zee van Licht.

Dit jaar hopen we wél weer samen te komen. Er is eerst een moment van gedenken met muziek, stilte en een troostvol woord. Daarna is ieder in de gelegenheid één of meer kaarsje(s) aan te steken voor mensen die we missen: een partner, een moeder, een vader, een kind, een kleinkind, een zus, een broer, een vriend of vriendin, een…

Soms is het gemis nog vers, maar ook als het verlies al lang geleden is, kan het troostend zijn er opnieuw met een klein ritueel bij stil te staan.
Samen maken we zo opnieuw een Zee van Licht en delen we in elkaars verdriet.
Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden.

van harte welkom

“Zee van Licht” is een initiatief van beide kerken in Brouwershaven

Aan de inwoners van Brouwershaven
Komt u ook een lichtje aansteken?

Vrijdag 18 november
20.00 uur
Grote of Sint Nicolaaskerk

De achtergrondfoto is van Marco Padmos


Lezing door de Stichting Ambulance Wens

Nieuwsberichten


Op woensdagmiddag 19 oktober wordt er weer een bijeenkomst van de Vrouwen van Nu afdeling Brouwershaven gehouden.

De Stichting Ambulance Wens, een groep van 270 medisch geschoolde vrijwilligers die dagelijks gratis laatste wensen vervullen van immobiele (mensen die afhankelijk zijn van ambulancevervoer) terminale patiënten met behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde ambulances, geeft deze middag uitleg over hun werk.
Gasten zijn deze middag van harte welkom. De toegangsprijs voor gasten bedraagt € 5,00.

Waar:
Tonnenmagazijn, Haven Noordzijde 38 in Brouwershaven
14.00 uur, zaal open om 13.30 uur.

Vrouwen van Nu Afdeling Brouwershaven

vvnbrouw@gmail.com
www.vrouwenvannu.nl/brouwershaven

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot
N. P. Krijger (secretaris)
Tel. 0648676181
Manhuisstraat 16B
4301 BK Zierikzee.


Lezing over de rijkspolitie door Liesbeth Mandemaker

Nieuwsberichten


Op woensdagmiddag 14 september wordt de eerste bijeenkomst van het seizoen 2022-2023 van de Vrouwen van Nu afdeling Brouwershaven gehouden. Liesbeth Mandemaker, werkzaam bij de rijkspolitie, gaat vanmiddag vertellen over het werk van de rijkspolitie. Ook gasten zijn deze middag van harte welkom.

Belangrijk:
Opgeven is i.v.m. de organisatie gewenst. Graag uiterlijk voor zondag 12 september 2022 opgeven bij: tel.nr. 06-30614238 of via het emailadres: vvnbrouw@gmail.com.

Waar:
Tonnenmagazijn, Haven Noordzijde 38 in Brouwershaven
14.00 uur, zaal open om 13.30 uur.

Vrouwen van Nu Afdeling Brouwershaven

vvnbrouw@gmail.com
www.vrouwenvannu.nl/brouwershaven

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot
N. P. Krijger (secretaris)
Tel. 0648676181
Manhuisstraat 16B
4301 BK Zierikzee.


Lezing over de helende werking van edelstenen door Ina Korenhof

Lezing over de helende werking van edelstenen door Ina Korenhof

Op woensdagmiddag 23 maart wordt er een bijeenkomst van de Vrouwen van Nu afdeling Brouwershaven gehouden. Ina Korenhof laat ons kennismaken met edelstenen. Voor de pauze geeft zij uitleg over de stenen en na de pauze laat zij ons de stenen “voelen”. Zij neemt ook wat steentjes en eventueel hangertjes mee, die geheel vrijblijvend  gekocht kunnen worden.

Gasten zijn deze middag van harte welkom.

Belangrijk:
Opgeven is i.v.m. de organisatie gewenst. Graag uiterlijk zondag 20 maart 2022 opgeven bij: Marjolein, tel.nr. 06-30614238 of via het emailadres: vvnbrouw@gmail.com.

Aanvang 14.00 uur. Zaal open 13:30 uur.
Waar: Tonnenmagazijn, Haven Noordzijde 38 in Brouwershaven

Vrouwen van Nu Afdeling Brouwershaven

vvnbrouw@gmail.com
www.vrouwenvannu.nl/brouwershaven

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot
N. P. Krijger (secretaris)
Tel. 0648676181
Manhuisstraat 16B
4301 BK Zierikzee.


POETSERS GEZOCHT!

Nieuwsberichten


STRUIKELSTENEN POETSEN in het kader van NLdoet van het Oranje Fonds op vrijdag 11 maart (09:30 – 12:00) en zaterdag 12 maart (10:00 – 12:30)

In Zierikzee liggen sinds februari 2017 22 struikelstenen in de stoep of straat bij 8 adressen, bedoeld als herinnering aan de weggevoerde en omgebrachte Joden in de Tweede Wereldoorlog. Deze adressen waren hun laatste zelfgekozen woningen.
De struikelstenen zijn kleine keien van 10 x 10 x 10 cm, bedekt met een messing plaatje. Het blijkt dat dit messing (koperkleurig) plaatje, waarin de naam, geboortejaar, plaats en datum van overlijden van elke persoon is gestanst, na een aantal jaren verkleurt, vies wordt, beschadigt.

Het doel van deze activiteit is de struikelstenen schoon te maken en/of op te poetsen, zodat de tekst weer goed leesbaar wordt en recht doet aan het doel waarvoor de steentjes geplaatst zijn, namelijk de Joodse slachtoffers te herinneren, te herdenken en nooit meer te vergeten.

Rondleiders van de Stichting Struikelstenen Zeeland (werkgroep Schouwen-Duiveland) zullen tijdens deze activiteit ook de verhalen vertellen over de slachtoffers, voordat zij weg moesten uit Zierikzee. Zij waren namelijk gewone burgers, met allen hun eigen plek in de samenleving. De struikelstenen herinneren ons eraan wat de gevolgen zijn als we onze medemens uitsluiten vanwege ras, geloof, geaardheid, of welke reden dan ook. Daarmee is het onderwerp nog steeds actueel.

U kunt u voor deze activiteit opgeven via de website van NLdoet 2022: klik op: activiteit zoeken – vul in: Zierikzee en klik daar nogmaals op. U vindt dan de 2 activiteiten struikelstenen poetsen op 11 en 12 maart. Meld je vervolgens aan!
De bijeenkomsten starten voor het Stadhuismuseum in de Meelstraat 6.

Voor meer informatie: struikelsteenwandeling@gmail.com of Renée van der Hulle-Ossendrijver, tel. 06 53 149 888