Zee van licht

Nieuwsberichten

Komt u ook een lichtje aansteken?

Misschien herinnert u zich het of heeft u erover gehoord: de bijeenkomst in 2019 waarin we lichtjes ontstaken voor overleden dierbaren.

Afgelopen jaren konden we niet samenkomen vanwege de corona-beperkingen, maar heeft u – als u dat wilde – thuis een lichtje aangestoken.
Zo ontstond door heel Brouwershaven een Zee van Licht.

Dit jaar hopen we wél weer samen te komen. Er is eerst een moment van gedenken met muziek, stilte en een troostvol woord. Daarna is ieder in de gelegenheid één of meer kaarsje(s) aan te steken voor mensen die we missen: een partner, een moeder, een vader, een kind, een kleinkind, een zus, een broer, een vriend of vriendin, een…

Soms is het gemis nog vers, maar ook als het verlies al lang geleden is, kan het troostend zijn er opnieuw met een klein ritueel bij stil te staan.
Samen maken we zo opnieuw een Zee van Licht en delen we in elkaars verdriet.
Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden.

van harte welkom

“Zee van Licht” is een initiatief van beide kerken in Brouwershaven

Aan de inwoners van Brouwershaven
Komt u ook een lichtje aansteken?

Vrijdag 18 november
20.00 uur
Grote of Sint Nicolaaskerk

De achtergrondfoto is van Marco Padmos


Lezing door de Stichting Ambulance Wens

Nieuwsberichten


Op woensdagmiddag 19 oktober wordt er weer een bijeenkomst van de Vrouwen van Nu afdeling Brouwershaven gehouden.

De Stichting Ambulance Wens, een groep van 270 medisch geschoolde vrijwilligers die dagelijks gratis laatste wensen vervullen van immobiele (mensen die afhankelijk zijn van ambulancevervoer) terminale patiënten met behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde ambulances, geeft deze middag uitleg over hun werk.
Gasten zijn deze middag van harte welkom. De toegangsprijs voor gasten bedraagt € 5,00.

Waar:
Tonnenmagazijn, Haven Noordzijde 38 in Brouwershaven
14.00 uur, zaal open om 13.30 uur.

Vrouwen van Nu Afdeling Brouwershaven

vvnbrouw@gmail.com
www.vrouwenvannu.nl/brouwershaven

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot
N. P. Krijger (secretaris)
Tel. 0648676181
Manhuisstraat 16B
4301 BK Zierikzee.


Lezing over de rijkspolitie door Liesbeth Mandemaker

Nieuwsberichten


Op woensdagmiddag 14 september wordt de eerste bijeenkomst van het seizoen 2022-2023 van de Vrouwen van Nu afdeling Brouwershaven gehouden. Liesbeth Mandemaker, werkzaam bij de rijkspolitie, gaat vanmiddag vertellen over het werk van de rijkspolitie. Ook gasten zijn deze middag van harte welkom.

Belangrijk:
Opgeven is i.v.m. de organisatie gewenst. Graag uiterlijk voor zondag 12 september 2022 opgeven bij: tel.nr. 06-30614238 of via het emailadres: vvnbrouw@gmail.com.

Waar:
Tonnenmagazijn, Haven Noordzijde 38 in Brouwershaven
14.00 uur, zaal open om 13.30 uur.

Vrouwen van Nu Afdeling Brouwershaven

vvnbrouw@gmail.com
www.vrouwenvannu.nl/brouwershaven

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot
N. P. Krijger (secretaris)
Tel. 0648676181
Manhuisstraat 16B
4301 BK Zierikzee.


Lezing over de helende werking van edelstenen door Ina Korenhof

Lezing over de helende werking van edelstenen door Ina Korenhof

Op woensdagmiddag 23 maart wordt er een bijeenkomst van de Vrouwen van Nu afdeling Brouwershaven gehouden. Ina Korenhof laat ons kennismaken met edelstenen. Voor de pauze geeft zij uitleg over de stenen en na de pauze laat zij ons de stenen “voelen”. Zij neemt ook wat steentjes en eventueel hangertjes mee, die geheel vrijblijvend  gekocht kunnen worden.

Gasten zijn deze middag van harte welkom.

Belangrijk:
Opgeven is i.v.m. de organisatie gewenst. Graag uiterlijk zondag 20 maart 2022 opgeven bij: Marjolein, tel.nr. 06-30614238 of via het emailadres: vvnbrouw@gmail.com.

Aanvang 14.00 uur. Zaal open 13:30 uur.
Waar: Tonnenmagazijn, Haven Noordzijde 38 in Brouwershaven

Vrouwen van Nu Afdeling Brouwershaven

vvnbrouw@gmail.com
www.vrouwenvannu.nl/brouwershaven

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot
N. P. Krijger (secretaris)
Tel. 0648676181
Manhuisstraat 16B
4301 BK Zierikzee.


POETSERS GEZOCHT!

Nieuwsberichten


STRUIKELSTENEN POETSEN in het kader van NLdoet van het Oranje Fonds op vrijdag 11 maart (09:30 – 12:00) en zaterdag 12 maart (10:00 – 12:30)

In Zierikzee liggen sinds februari 2017 22 struikelstenen in de stoep of straat bij 8 adressen, bedoeld als herinnering aan de weggevoerde en omgebrachte Joden in de Tweede Wereldoorlog. Deze adressen waren hun laatste zelfgekozen woningen.
De struikelstenen zijn kleine keien van 10 x 10 x 10 cm, bedekt met een messing plaatje. Het blijkt dat dit messing (koperkleurig) plaatje, waarin de naam, geboortejaar, plaats en datum van overlijden van elke persoon is gestanst, na een aantal jaren verkleurt, vies wordt, beschadigt.

Het doel van deze activiteit is de struikelstenen schoon te maken en/of op te poetsen, zodat de tekst weer goed leesbaar wordt en recht doet aan het doel waarvoor de steentjes geplaatst zijn, namelijk de Joodse slachtoffers te herinneren, te herdenken en nooit meer te vergeten.

Rondleiders van de Stichting Struikelstenen Zeeland (werkgroep Schouwen-Duiveland) zullen tijdens deze activiteit ook de verhalen vertellen over de slachtoffers, voordat zij weg moesten uit Zierikzee. Zij waren namelijk gewone burgers, met allen hun eigen plek in de samenleving. De struikelstenen herinneren ons eraan wat de gevolgen zijn als we onze medemens uitsluiten vanwege ras, geloof, geaardheid, of welke reden dan ook. Daarmee is het onderwerp nog steeds actueel.

U kunt u voor deze activiteit opgeven via de website van NLdoet 2022: klik op: activiteit zoeken – vul in: Zierikzee en klik daar nogmaals op. U vindt dan de 2 activiteiten struikelstenen poetsen op 11 en 12 maart. Meld je vervolgens aan!
De bijeenkomsten starten voor het Stadhuismuseum in de Meelstraat 6.

Voor meer informatie: struikelsteenwandeling@gmail.com of Renée van der Hulle-Ossendrijver, tel. 06 53 149 888


Zee van Licht

Nieuwsberichten

Voor wie steekt u een lichtje aan?

In november is er veel aandacht voor het gedenken van dierbaren. Vaak worden daarbij lichtjes aangestoken. Twee jaar geleden maakten wij een Zee van Licht in de Grote of Sint Nicolaaskerk. Vorig jaar kon dat niet vanwege de COVID-pandemie. Tot voorkort waren we van plan dit jaar wél weer een bijeenkomst te organiseren. Helaas vinden we het in de huidige situatie niet verantwoord meer om met veel mensen samen te komen.
Maar als we allemaal thuis een lichtje ontsteken, maken we tóch een Zee van Licht.
De Grote of Sint Nicolaaskerk is wél geopend op zondag 21 november van 12.00-15.00 uur. Als u wilt, kunt u dan op een tijd die u schikt ook daar een kaarsje aansteken.

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat Ramses Shaffy het liedje: “Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder” maakte. Op die hele rij woorden volgt het zinnetje: “niet zonder ons”. Als mensen zijn we elkaar gegeven om samen te zingen, te vechten, te huilen…..
Als het gaat om verlies en verdriet is het vaak moeilijk om elkaar het diepst van ons hart te laten zien. Ook valt het niet mee om de ander ruimte te geven te rouwen, zeker als het verlies al langer geleden is. En toch, als we aandacht voor elkaar hebben en werkelijk naar elkaars verhaal luisteren, dan troost dat. Je bent niet alleen.
Steek dus verbonden met elkaar een lichtje aan én leef met elkaar mee.
Huil, niet zonder elkaar.

Doet u mee?

“Zee van Licht” is een initiatief van beide kerken in Brouwershaven

Aan de inwoners van Brouwershaven
Voor wie steekt u een lichtje aan?

Ook dit jaar willen we in Brouwershaven lichtjes ontsteken om (een) overleden dierbare(n) te gedenken. Steek vrijdagavond 19 november het lichtje aan dat u in de brievenbus ontving, of neem zelf een lichtje. Zet het lichtje zo mogelijk voor een raam, maar een ander plekje in huis is ook goed. Zo maken we ook nu door heel Brouwershaven een Zee van Licht.

De achtergrondfoto is van Marco Padmos


Stoelyoga door Nadine van der Hulle van Yogamundo

Nieuwsberichten

Op woensdagmiddag 13 oktober wordt er een bijeenkomst van de Vrouwen van Nu afdeling Brouwershaven gehouden.
Nadine van der Hulle laat ons kennismaken en stoelyoga. Stoelyoga is een hele laagdrempelige vorm van yoga, geschikt voor iedereen en alle leeftijden. Zoals de naam al zegt, doen we bij stoelyoga oefeningen op en met de stoel. Ervaring met yoga en/of dans is niet nodig. Je hebt geen yogamat nodig en je hoeft je er ook niet speciaal voor om te kleden. En als je het fijn vindt, kun je gewoon je schoenen aanhouden. Natuurlijk wordt ook met eventuele fysieke (on)mogelijkheden rekening gehouden.

Gasten en introducees zijn deze middag van harte welkom. Zij betalen € 2,50 entree.

Opgeven is i.v.m. de corona maatregelen noodzakelijk. Graag uiterlijk zondag 10 oktober opgeven bij tel.nr. 06-30614238 of via het emailadres: vvnbrouw@gmail.com.

Wij maken we je erop attent dat je om deel te kunnen nemen aan de stoelyoga een QR-code op de CoronaCheck-App (of een papieren versie van de QR-code) plus een geldig identiteitsbewijs moet kunnen laten zien om toegang tot het Tonnenmagazijn te krijgen.

Aanvang 14.00 uur. Zaal open 13:30 uur.
Waar: Tonnenmagazijn, Haven Noordzijde 38 in Brouwershaven

Vrouwen van Nu Afdeling Brouwershaven

vvnbrouw@gmail.com
www.vrouwenvannu.nl/brouwershaven

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot
N. P. Krijger (secretaris)
Tel. 0648676181
Manhuisstraat 16B
4301 BK Zierikzee.


Lezing over de Vrijmetselarij door Jan Kroesen

Lezing over de Vrijmetselarij door Jan Kroesen

Op woensdag 15 september wordt de eerste bijeenkomst van het seizoen 2021-2022 van de Vrouwen van Nu afdeling Brouwershaven gehouden.
Jan Kroesen gaat vanmiddag vertellen over het genootschap. Hij heeft het ook over de vrijmetselarij die speciaal voor vrouwen toegankelijk is. Wij houden rekening met de veilige afstand van 1,5 meter tussen de bezoekers.
Ook gasten zijn deze middag van harte welkom. In verband met de Covid-19
maatregelen graag vóór maandag 13 september 2021 opgeven via het emailadres vvnbrouw@gmail.com of telefonisch via nummer 06-30614238.

Waar: Tonnenmagazijn.
Aanvang 14.00 uur, zaal open om 13.30 uur.

Vrouwen van Nu Afdeling Brouwershaven

vvnbrouw@gmail.com
www.vrouwenvannu.nl/brouwershaven

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot
N. P. Krijger (secretaris)
Tel. 0648676181
Manhuisstraat 16B
4301 BK Zierikzee.