Foto: Ernesta Verburg

B-24M LIBERATOR BOMMENWERPER EN KUNSTWERK

“SOUNDWAVE B24M”

Het kunstwerk “Soundwave B-24M” wordt opgericht ter nagedachtenis aan de negen Amerikaanse vliegeniers die met hun bommenwerper (een B-24M Liberator) op 5 april 1945 tussen Zonnemaire en Brouwershaven zijn neergestort. Deze Amerikanen; Howard Young, Frank Fawcett, Ira Sternstein, Nicholas Paskowsky, Robert King, Arthur Martinez, Orville Hansen, Glendon Day en Robert Miller kwamen hierbij om. De plek waar zij het leven lieten in de strijd, wordt nu een plek waar hun namen genoemd staan en resoneren in de tijd. Als bewakers van de mede door hen verkregen vrijheid staan zij op de Schenkeldijk nabij Brouwershaven. Initiatiefnemer voor het kunstwerk zijn de Stadsraad Brouwershaven en de Stichting Cultuur & Erfgoed Brouwershaven.

Howard Young, Frank Fawcett, Ira Sternstein, Nicholas Paskowsky, Robert King, Arthur Martinez, Orville Hansen, Glendon Day, Robert Miller; de bemanning van de B-24M 44-50747 389 Bomb Group | 566 Bomb Squat. Het uitspreken van hun namen geeft een geluidsgolf; een weergave van deze soundwave is de basis voor het kunstwerk. Voornaam – Achternaam – Stilte De soundwave is 90 graden gedraaid zodat een figuur ontstaat. De figuren krijgen uniek gevormde vleugels en in sommige namen zijn vliegtuigvormen terug te zien. Hoewel er geen menselijke vormen te zien zijn worden het duidelijk individuen.

Het kunstwerk is bedacht en wordt uitgevoerd door Rosalinde van Ingen Schenau. Het verhaal inspireerde haar tot een driedimensionaal kunstwerk. De geluidsgolven van spraak, weergegeven door streepjes met hoge en lage frequenties, worden omgezet in beeld. Zo ontstaan negen uniek gevormde vleugels, elk met een maximale breedte van 1,40 meter. Doordat er negen sculpturen worden gemaakt en op de Schenkeldijk geplaatst, ontstaat een kunstwerk van 33,5 meter wat de spanwijdte symboliseert van de vleugels van de B-24M Liberator.

Bekijk de officiële onthulling

LOCATIE VAN HET KUNSTWERK

EN DE INFORMATIE-PLAQUETTE

De sculpturen worden gemaakt van Cortenstaal. Door tijd en weersomstandigheden zal dit metaal een diep roestig uiterlijk krijgen. De sculpturen worden over een afstand van 33,5 meter op de Schenkeldijk geplaatst. Dit refereert aan de spanwijdte van het vliegtuig. De volgorde van plaatsing is dezelfde als de volgorde van de bemanningslijst. Door de sculpturen op de dijk te plaatsen gaan deze nog meer ‘vliegen’. Zo kijken wij op tegen deze namen die gestreden hebben voor onze vrijheid.

Bij het bankje en de haag die nu al onderaan de Schenkeldijk staan komt een plaquette waarop informatie te vinden is over de historische gebeurtenis met daarbij een korte uitleg over de sculpturen.

SPONSORING EN DONATIES GEVRAAGD


Om de realisatie van het kunstwerk mogelijk te maken zijn wij nog op zoek naar sponsors en donateurs. Elke gift is welkom. Een sculptuur kan ook worden geadopteerd voor een bedrag van € 3.500,-.

Doneren kan op bankrekeningnummer: NL75 RABO 0329 506056 ten name van Stichting Cultuur en Erfgoed Brouwershaven.

Sponsors of donateurs kunnen zich melden bij de Stichting Cultuur & Erfgoed Brouwershaven via e-mail: sceb@brouwershaven.nu. Of bij bestuurslid Henk Zielman: info@henkzielman.nl.

Drempel en maximum


Voor gewone giften geldt een minimale drempel van 1 procent van het zogenaamde ‘drempelinkomen’ met een minimum van 60 euro. Dat drempelinkomen is het inkomen in de boxen 1, 2 en 3 samen, na aftrek van hypotheekrente maar vóór aftrek van persoonsgebonden aftrekposten. Wat daarbovenuit komt, kunt u aftrekken tot het maximum (u kunt maximaal 10 procent van uw drempelinkomen als gift aftrekken). Bij fiscaal partners wordt de drempel berekend op basis van het gezamenlijke drempelinkomen, het minimum blijft 60 euro.

LET OP: De drempel vervalt alleen als u met het goede doel een ‘overeenkomst periodieke gift’ heeft gesloten. Periodiek bedragen overmaken is niet voldoende om de drempel te vermijden.

Aftrek schenking Culturele ANBI


De Stichting Cultuur en Erfgoed Brouwershaven is een culturele ANBI. Wie aan een culturele ANBI geeft, kan 25 procent extra aftrekken (tot maximaal 1.250 euro). Dit geldt voor gewone giften en voor periodieke giften. Het aangifteprogramma rekent automatisch met het verhoogde bedrag als u aanvinkt dat uw gift naar een culturele ANBI is gegaan.

Toekomst giftenaftrek


Voor veel aftrekposten, waaronder ook de giftenaftrek, wordt het belastingvoordeel vanaf 2020 afgebouwd naar 37 procent. Dat gebeurt op dezelfde manier als voor de hypotheekrenteaftrek. Het maximale belastingvoordeel van de giftenaftrek bedraagt 46 procent in 2020.

CHECK GOEDE DOELEN


Op de site van de Belastingdienst staan de goede doelen met ANBI-status (www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken). Als u uw doel hierin opzoekt, kunt u direct ook zien of het om een culturele ANBI gaat. Op www.belastingdienst.nl kunt u ook een ‘Overzicht steunstichtingen SBBI’ vinden.

FONDSEN & SPONSOREN DIE BIJDRAGEN

Krista Baris, Sven Vermeijden Verhuur, Peter de Koeijer & Nellie Rijk

CONTACT GEGEVENS

Stichting Cultuur en Erfgoed Brouwershaven

p/a Jacob Catsstraat 3
4318 BA Brouwershaven
KvK: 71409793

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) 8587.04.249
Beloningsbeleid: Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie.

Mail onsBekijk de officiële onthulling