Zee van licht

Month: november 2022

Komt u ook een lichtje aansteken?

Misschien herinnert u zich het of heeft u erover gehoord: de bijeenkomst in 2019 waarin we lichtjes ontstaken voor overleden dierbaren.

Afgelopen jaren konden we niet samenkomen vanwege de corona-beperkingen, maar heeft u – als u dat wilde – thuis een lichtje aangestoken.
Zo ontstond door heel Brouwershaven een Zee van Licht.

Dit jaar hopen we wél weer samen te komen. Er is eerst een moment van gedenken met muziek, stilte en een troostvol woord. Daarna is ieder in de gelegenheid één of meer kaarsje(s) aan te steken voor mensen die we missen: een partner, een moeder, een vader, een kind, een kleinkind, een zus, een broer, een vriend of vriendin, een…

Soms is het gemis nog vers, maar ook als het verlies al lang geleden is, kan het troostend zijn er opnieuw met een klein ritueel bij stil te staan.
Samen maken we zo opnieuw een Zee van Licht en delen we in elkaars verdriet.
Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden.

van harte welkom

“Zee van Licht” is een initiatief van beide kerken in Brouwershaven

Aan de inwoners van Brouwershaven
Komt u ook een lichtje aansteken?

Vrijdag 18 november
20.00 uur
Grote of Sint Nicolaaskerk

De achtergrondfoto is van Marco Padmos