Zee van Licht

Month: november 2021

Voor wie steekt u een lichtje aan?

In november is er veel aandacht voor het gedenken van dierbaren. Vaak worden daarbij lichtjes aangestoken. Twee jaar geleden maakten wij een Zee van Licht in de Grote of Sint Nicolaaskerk. Vorig jaar kon dat niet vanwege de COVID-pandemie. Tot voorkort waren we van plan dit jaar wél weer een bijeenkomst te organiseren. Helaas vinden we het in de huidige situatie niet verantwoord meer om met veel mensen samen te komen.
Maar als we allemaal thuis een lichtje ontsteken, maken we tóch een Zee van Licht.
De Grote of Sint Nicolaaskerk is wél geopend op zondag 21 november van 12.00-15.00 uur. Als u wilt, kunt u dan op een tijd die u schikt ook daar een kaarsje aansteken.

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat Ramses Shaffy het liedje: “Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder” maakte. Op die hele rij woorden volgt het zinnetje: “niet zonder ons”. Als mensen zijn we elkaar gegeven om samen te zingen, te vechten, te huilen…..
Als het gaat om verlies en verdriet is het vaak moeilijk om elkaar het diepst van ons hart te laten zien. Ook valt het niet mee om de ander ruimte te geven te rouwen, zeker als het verlies al langer geleden is. En toch, als we aandacht voor elkaar hebben en werkelijk naar elkaars verhaal luisteren, dan troost dat. Je bent niet alleen.
Steek dus verbonden met elkaar een lichtje aan én leef met elkaar mee.
Huil, niet zonder elkaar.

Doet u mee?

“Zee van Licht” is een initiatief van beide kerken in Brouwershaven

Aan de inwoners van Brouwershaven
Voor wie steekt u een lichtje aan?

Ook dit jaar willen we in Brouwershaven lichtjes ontsteken om (een) overleden dierbare(n) te gedenken. Steek vrijdagavond 19 november het lichtje aan dat u in de brievenbus ontving, of neem zelf een lichtje. Zet het lichtje zo mogelijk voor een raam, maar een ander plekje in huis is ook goed. Zo maken we ook nu door heel Brouwershaven een Zee van Licht.

De achtergrondfoto is van Marco Padmos